http://www.qidian.com/BookReader/1264634.aspx

http://www.junzitang.com/files/artic...316/index.html

http://www.xiaoxiaoshuo.net/xiaoshuo/xianni/

http://www.bingdi.com/html/book/346/156601/List.shtmmột người, cái bình dong đích thiếu niên, bước vào tiên đồ, như thế nào một,từng bước một,từng bước đi hướng đỉnh, bằng nhất kỉ lực, dương danh [Tu Chân Giới] đích chuyện xưa.------------- --Quyển này có vẻ bị ảnh hưởng của Phàm nhân tu tiên, đọc cũng rất khá.------------------------------------

Tổng hợp :

Shrek_beo : 1-300


sutudien 1-596
hỏi đáp, Vào Omua.vn để đăng tin rao vặt miễn phí tại có thể đặt link

Xem thêm bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề: