Ximăng (ciment, cement,цемент) là tên gọi chung để chỉ các vật liệu kết dính dưới dạng bột mịn, có khả năng tạo thành khối nhão, dẽo khi trộn lẫn với nước và dưới ảnh hưởng của các quá trình hóa lý sẽ ngưng kết và hóa rắn

Phân loại các chất kết dính :

Chất kết dính vô cơ : vôi thủy, ximăng portland, ximăng pouzzolan, ximăng xỉ,…

Chất kết dính hữu cơ : bitum, nhựa, keo dán hữu cơ …

Khác biệt giữa chất kết dính vô cơ và chất kết dính hữu cơ :

Chất kết dính vô cơ ưa nước, còn chất kết dính hữu cơ kỵ nước

Chất kết dính hữu cơ mềm hoặc chảy khi đốt nóng hoặc hoặc hòa tan trong các dung môi hữu cơ, còn chất kết dính vô cơ có khả năng tạo với nước những khối nhão, dẽo và dần dần đóng rắn biến thành dạng đá bền

Phân loại các chất kết dính vô cơ : chia làm 2 loại chính :

Chất kết dính trong không khí : thạch cao, magnesial,…chỉ bền trong không khí

Chất kết dính thủy lực : ximăng portland, ximăng pouzzolan, ximăng xỉ,…, sau khi hóa rắn sơ bộ trong không khí sẽ tiếp tục hóa rắn và bền trong nước

(Nguồn: Giáo trình hóa học silicate. TS Nguyễn Đức Nghĩa)
hỏi đáp, Vào Omua.vn để đăng tin rao vặt miễn phí tại có thể đặt link

Xem thêm bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề: