ai co link firmware chip micov MXT8208 cho e xin cai, tim moi ca mat rui ma ko thay.
e co con Trancends 4GB bi loi firmware bo thi tiec wa nen dag co sua
Device Name: +[E:]+USB Mass Storage Device(Generic Flash Disk 2.0 USB Device)

PnP Device ID: VID = 2001 PID = 2008
Serial Number: 5&&21E739F&&0&&1
Revision: 2.20

Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed

Chip Vendor: micov
Chip Part-Number: MXT8208

Product Vendor: (N/A)
Product Model: (N/A)

Tools on Web: http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=43220

hỏi đáp, Vào Omua.vn để đăng tin rao vặt miễn phí tại có thể đặt link

Xem thêm bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề: