Các anh chị em trong VNZ, có ai biết cách giải quyết lỗi này của Math Type không ạ?
Lỗi này em bị ở bản Math Type cũ; bây giờ cài Math Type 6.7 rồi vẫn bị như thế
huhu
The L.C. Greek style uses the 'Symbol' ﴾Italic﴿ font, which is not
available.
The 'Symbol Tiger Expert' ﴾Italic﴿ font will be substituted.

Use the Windows Control Panel Fonts item to re-install this font
or the Define Styles command to redefine this style.
-----------------------------------------------------------
The U.C. Greek style uses the 'Symbol' ﴾Plain﴿ font, which is not
available.
The 'Symbol Tiger Expert' ﴾Plain﴿ font will be substituted.

Use the Windows Control Panel Fonts item to re-install this font
or the Define Styles command to redefine this style.
-----------------------------------------------------------
The Extra Math style uses the 'MT Extra' ﴾Plain﴿ font, which is not
available.
The 'Euclid Extra' ﴾Plain﴿ font will be substituted.

Use the Windows Control Panel Fonts item to re-install this font
or the Define Styles command to redefine this style.

hỏi đáp, Vào Omua.vn để đăng tin rao vặt miễn phí tại có thể đặt link

Xem thêm bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề: