Xin hỏi mọi người chút.
Mình có một câu lệnh SQL hoàn chỉnh. Mình muốn ghép thêm một chuỗi có dạng ( A or B ) vào câu lệnh SQL trên sao cho có dạng :
SQL = SQL & ( A or B ) ( & : Ký hiệu ghép chuỗi ) mà vẫn đúng cú pháp.
Trong đó:
A, B có vai trò như nhau, có thể tồn tại hoặc không.
Ví dụ:
1, Trường hợp A tồn tại, B tồn tại
SQL = SQL & (A or B)
2, Trường hợp A tồn tại, B không
SQL = SQL & A
3, Trường hợp A không, B tồn tại
SQL = SQL & B
Các bạn hãy giúp mình xây dựng thuật toán áp dụng đối với chuỗi (A or B or C or ... ) có độ dài bất kỳ.
Mình xin cảm ơn!
hỏi đáp, Vào Omua.vn để đăng tin rao vặt miễn phí tại có thể đặt link

Xem thêm bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề: