Lỗi Version.ini


Cách 1 :

Bạn vào
C:\Windows\system32\drivers\etc\Xóa file host đi là xong !

Cách 2 :Bước 1:

• Vào hệ thống C:\Windows\system32\drivers\etc\

Mở file hosts ra với Notepad xóa hết nội dung trong đó và chèn đoạn này và Save đè lên lại:

Trích dẫn:

# Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.

#

# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.

#

# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each

# entry should be kept on an individual line. The IP address should

# be placed in the first column followed by the corresponding host name.

# The IP address and the host name should be separated by at least one

# space.

#

# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual

# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.

#

# For example:

#

# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server

# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host127.0.0.1 localhost


Step 2:

Vào mục CF mở file Version.ini ra và xóa hết sau đó chèn lên code này:

Trích dẫn:

[VERSION]

LatestVersion = 1051

MinimalVersion= 1026

CoreVersion = 26

IsLoginUpdate = 0[DOWNLOAD]

server1 = http://dl.cf.vtc.vn/download/[SERVER]

INDEX1 = 1

URL1 = http://dl.cf.vtc.vn/download/version_vtc01.ini

COUNT = 1

IP1 =222.255.15.174

PORT1 =13006[HGW]

PORT=16666

SERVER1=222.255.15.142

SERVER2=222.255.15.133

SERVER3=222.255.15.134

SERVER4=222.255.15.135

SERVER5=222.255.15.136

SERVER6=222.255.15.137

SERVER7=222.255.15.138

SERVER8=222.255.15.139

POD1=10

POD2=10

POD3=10

POD4=10

POD5=10

POD6=10

POD7=10

POD8=10


Vậy là hết bị Version.ini nhéChủ đề khác mới nhất cùng chuyên mục :</br>

hỏi đáp, Vào Omua.vn để đăng tin rao vặt miễn phí tại có thể đặt link

Xem thêm bài viết ngẫu nhiên cùng chủ đề: